Automatisch Externe Defibrillator ( AED ) / Reanimatie

In Nederland worden wekelijks ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. 6 minuten treedt er blijvend letsel op en een ambulance is meestal niet op tijd.
Hoe sneller een slachtoffer kan worden geholpen, hoe groter de overlevingskans.
Om ervoor te zorgen dat naast ambulancepersoneel ook anderen snel hulp kunnen bieden, hangt er in veel openbare ruimtes een Automatisch Externe Defibrillator.
Met een AED kan middels een elektronische schok het hart weer op gang worden gebracht. In de cursus AED en reanimatie van First Opinion leert u hoe u op een veilige en verantwoorde manier de AED gebruikt.
Cursusduur : 4 instructie-uren.

All rights reserved, copyright 2024 First Opinion