BHV

De Arbo-wet eist dat ieder bedrijf met personeel een bedrijfshulpverlener heeft. Het is een medewerker die altijd aanwezig is, en bij een ongeval of brand snel en effectief kan optreden.

Een BHV-er verleent eerste hulp, weet hoe hij een beginnende brand kan bestrijden, wat te doen bij een gaslek of overval, treedt adequaat op bij ongevallen, weet in noodsituaties alle werknemers en klanten/bezoekers te alarmeren en de hulpdiensten te waarschuwen. We kunnen ons voorstellen dat ondernemers met weinig personeel denken: “Wat moet ik met deze verplichting?”. “Bedrijfshulpverlening levert tenslotte geen geld op!”. Maar het is natuurlijk niet zomaar verplicht om een BHV-er in uw bedrijf te hebben. Stel dat een collega struikelt en van de trap valt, of dat een klant een hartinfarct krijgt… íemand moet dan toch adequaat kunnen ingrijpen. Als werkgever heeft u niet alleen de zorg over uw personeel, maar ook over de mensen die bij uw bedrijf op bezoek zijn. Als er iets mis gaat door uw onkunde, bent u verantwoordelijk en kunt u aansprakelijk worden gesteld! En dan blijft het niet alleen bij een boete van de Arbeidsinspectie… Bedrijfshulpverlening kan erger voorkomen. Door het juiste optreden van een BHV-er wordt bijvoorbeeld een brandje in de kiem gesmoord. Het waarborgt de continuïteit van uw bedrijf.

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) blijft het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is.

All rights reserved, copyright 2024 First Opinion