PBLS en Kinder EHBO

PBLS staat voor Peadiatric Basis Life Support (reanimatie van kinderen). Iedereen die een gewone reanimatie cursus heeft gevolgd, kan het geleerde ook toepassen op kinderen en op deze manier goede eerste hulp verlenen.
Mensen die echter veel met kinderen actief zijn (ouders, gastouders, crècheleidsters), die een grotere kans hebben met een kind in nood geconfronteerd te worden of die daar interesse in hebben, kunnen een speciale reanimatie cursus, specifiek gericht op kinderen, volgen. Hier leert u omgaan met het feit dat een kind fysiek kleiner is. Tevens leert u dat een kind nog beter geholpen kan worden wanneer u deze iets anders benadert dan bij de reanimatie van een volwassene. Dit omdat de achterliggende oorzaak van een circulatiestoornis bij kinderen vaak anders is.

Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen die frequent omgaan met kinderen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan diegenen die werken op kinderdagverblijven, peuterspeelplaatsen, basisscholen, maar natuurlijk ook gewoon aan de ouders.
Een kind is niet een verkleinde versie van een volwassene. Eerste Hulp aan Kinderen vraagt om een geheel eigen aanpak, zowel in de benadering als de behandeling van het kind. In deze cursus gaan we daar uitgebreid op in. Er worden, onder andere, de volgende onderwerpen aan de hand van een cursusboek behandeld:

 • schaaf- snij- en bijtwonden
 • brandwonden
 • hoofdletsel (hoofdwonden, builen hersenschudding)
 • botbreuken
 • ontwrichtingen, zondagsarmpje
 • voorwerp in neus of oor
 • insectenbeten
 • overgevoeligheidsreacties
 • koortsstuipen
 • vergiftiging
 • hersenvliesontsteking
All rights reserved, copyright 2024 First Opinion