EHBO

Waarom EHBO?

Een ongeluk zit in een klein hoekje; er gaat geen dag voorbij of krant en TV tonen verfrommelde auto’s en ambulances met gillende sirenes. Geen wonder dat we bij het woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken! Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens het spelen. 
Een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloederigs; iedereen kan helpen, als hij maar weet wat hij doen moet. Of iemand verslikt zich, of krijgt een hartaanval: geen bloed te zien, maar als hij niet snel geholpen wordt kan hij gewoon doodgaan….

Als hij maar weet wat hij doen moet …

Ruim 300.000 mensen in Nederland zijn in het bezit van het enige van staatswege erkende eenheidsdiploma EHBO. Zij hebben een cursus gevolgd en examen gedaan; zij volgen jaarlijks bijscholingslessen en houden zo hun diploma geldig en hun kennis en vaardigheden op peil: Zij weten wat ze doen moeten. Zij kunnen er voor zorgen dat snel deskundige hulp wordt ingeroepen en dat erger wordt voorkomen; zij kunnen maken dat een slachtoffer van een ongeval zich niet zo vreselijk eenzaam en hulpeloos voelt; zij kunnen desnoods levens redden.

Goed dat er een EHBO’er in de buurt was.

Als u er zeker van wilt zijn dat er een EHBO’er in de buurt is als er wat gebeurt, dan zou u zelf een cursus kunnen volgen. 

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Het EHBO-examen

De cursus wordt afgesloten door een examen. Om hieraan deel te kunnen nemen moet u tenminste 16 jaar oud zijn. Het examen wordt afgenomen door een examenteam, bestaande uit een arts, een kaderinstructeur en een Lotusslachtoffer. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarin u kunt laten zien dat u de vereiste kennis en vaardigheden beheerst.

Het eenheidsdiploma EHBO

Het eenheidsdiploma is twee jaren geldig. Uw diploma kan telkens voor twee jaren worden verlengd; voorwaarde is wel dat u minstens 2 dagen van 8 uur per jaar heeft gevolgd; ook deze vervolglessen worden door mij verzorgd.

All rights reserved, copyright 2024 First Opinion